Opći uvjeti za pružanje i organiziranje prijevoza osoba
Opće odredbe i uvjeti za pružanje i organiziranje prijevoza osoba
 
Početna odredba – 1. Članak
Opće odredbe i uvjeti (u daljnjem tekstu „opći uvjeti“) definiraju uvjete prodaje i kupnje usluga, organizaciju usluga, obveze i odgovornosti pravnih tijela i osoba kao kupaca. Na temelju općih uvjeta stranke su suglasne po pitanju prava i obveza obje strane u poslovnom odnosu, gdje putnička agencija Bravo putovanja d.o.o., Draškovićeva 55, 10 000 Zagreb, organizira prijevoz osoba (u daljnjem tekstu „BRAVO“, i KLIJENT, koji naručuje i kupuje usluge prijevoza (KLIJENT).

Definicije – 2. Članak
putnička agencija Bravo putovanja d.o.o. djeluje kao; organizator vlastitih usluga prijevoza, posrednik u uslugama prijevoza organiziranih od strane drugih prijevoznika, posrednik u putovanjima koje organiziraju druge turističke agencije. BRAVO uvijek djeluje kao pružatelj opcija, a KLIJENT kao primatelj usluga. BRAVO  u nekim slučajevima djeluje kao organizator vlastitih usluga – PRIJEVOZNIK. BRAVO u nekim slučajevima djeluje kao posrednik za usluge koje pružaju drugi organizatori putovanja i transfera. KLIJENT je bilo koja ugovorena stranka ili bilo koja osoba koja naručuje i kupuje BRAVO usluge. Klijent je također onaj koji plaća usluge. KLIJENT koristi kapacitet prijevoznog vozila u skladu sa specifikacijama navedenim u općim uvjetima. AGENT je turistička agencija, hotel, turistički informativni ured ili bilo koje drugo tijelo koje kupuje BRAVO uslugu u ime drugih osoba. UGOVOR O PRIJEVOZU PUTNIKA je ugovor kojim se prijevoznik obvezuje KLIJENTU da će on ili putnik koji je imenovan u postupku rezervacije, biti prevezeni na određenu lokaciju. Klijent se obvezuje platiti prikladnu naknadu prijevozniku. UGOVOR O PRIJEVOZU PUTNIKA postaje važeći u trenutku kad putnik naznači da je pročitao i razumio opće uvjete i finalizira postupak kupnje.

Rezervacije, uplate i potvrde – Članak 3.
KLIJENT mora unijeti svoje detalje (ime, adresu, broj mobilnog telefona, e-mail kao i imena putnika, moguće adrese željenih mjesta ukrcaja i iskrcaja, brojevi letova u slučaju nastavka puta zrakoplovom i sve druge napomene.

Zaključak ugovora – Članak 4.
Ugovor se zaključuje i prijevoz potvrđuje nakon izvršene uplate. BRAVO se obvezuje da će prijevoz izvršiti. BRAVO zadržava pravo ponuditi gotovinsku kompenzaciju umjesto izvršavanja prijevoza i povrata troškova. U slučaju da kupac prihvati takvu ponudu u pisanom obliku, BRAVO više nije obvezan izvršiti prijevoz. BRAVO ne vrši prijevoz osoba ispod 15 godina starosti (bez pratnje ili bez ovlaštenog skrbnika) i životinja (bez pratnje i bez prethodne autorizacije).

Otkaz ili kašnjenje od strane KLIJENTA – Članak 5.
BRAVO ne surađuje sa zrakoplovnim tvrtkama i različitim prijevoznicima te je ugovor o prijevozu zaključen između KLIJENTA  i BRAVO neovisan o zrakoplovnim tvrtkama i drugim prijevoznicima s kojima je KLIJENT također potpisao ugovore. To znači da u slučaju kašnjenja zrakoplova i drugih prijevoznika, BRAVO nije dužan čekati na KLIJENTA.U slučaju dužeg kašnjenja zrakoplova ili drugog prijevoznika ugovor potpisan između BRAVO  i KLIJENTA se otkazuje.Isto vrijedi u slučaju drugih, neočekivanih promjena, kao što su: promjena rute dolaska zrakoplova u drugu zračnu luku navedenu u upisu, kašnjenje letova ili brodova. KLIJENT se obavještava da kod posebnih okolnosti, na povratni transfer može čekati od 5-8 sati nakon iskrcaja sa broda ili aviona, a za čije kašnjenje nije odgovoran BRAVO.Ukoliko KLIJENT ne želi  čekati povratni transfer u navedenom vremenu BRAVO nije dužan KLIJENTU isplatiti naknadu niti povrat uplaćenih sredstava.Ako putnik otkaže ili prekine putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova, koje će naplatiti organizator putovanja, prema slijedećoj ljestvici:
120 - 91 dana prije polaska 10% cijene tranfera; 90 - 61 dana prije polaska 20% cijene tranfera; 60 - 45 dana prije polaska 30% cijene tranfera
44 - 31 dana prije polaska 50% cijene tranfera; 30 - 21 dana prije polaska 70% cijene tranfera; 20 - 0 dana prije polaska 100% cijene tranfera
nakon polaska i “no show” 100 % cijene tranfera

Informacija o uslugama prijevoza – Članak 6.
 – Dan prije polaska potvrđenog prijevoza, PRIJEVOZNIKOV vozač NAZIVA ili ŠALJE SMS poruku KLIJENTU / putniku i obavještava ih o točnom vremenu i lokaciji ukrcaja te telefonski broj vozača prijevoza. Točno vrijeme polaska poznato je 1 dan prije samog polaska i o tome se obavještavaju svi KLIJENTI / putnici u što kraćem roku.

Ruta vožnje – Članak 7.
Početak vožnje definiran je trenutkom kad KLIJENT /putnik zauzmu mjesto u vozilu i vozač počne fizičko kretanje vozila prema dogovorenom odredištu. Prekid vožnje između početne i završne točke znači vrijeme zaustavljanja, i svi putnici izlaze iz vozila. Na kraćim rutama do 250 km takva vremena zaustavljanja predviđena su u trajanju od 10 minuta i 30 minuta na dužim rutama. Bilo kakva vremena zaustavljanja koja bi trajala duže podložna su pojedinačnom dogovoru između KLIJENATA / putnika i vozača te zahtijevaju suglasnost obje strane. Vozač neće biti odgovoran za bilo kakva kašnjenja na završno odredište kao ishod previše čestih stajanja na putu na izričiti zahtjev KLIJENATA/putnika. Kraj putovanja je vrijeme kad svi KLIJENTI / putnici napuste vozilo na odredištu.U slučaju drugih vrsta prijevoza, moguća su posebna zaustavljanja na kućnim adresama, hotelima i drugim mjestima za ukrcaj/iskrcaj. Iz tog razloga, moguće je da vozilo ne koristi najkraći put i vrijeme transfera može biti duže.

Hitni prekidi vožnje, kašnjenja u dolasku i otkazi od strane BRAVO – Članak 8.
- Ako je prijevoz prekinut zbog razloga koji se ne mogu pripisati KLIJENTU / putniku, KLIJENT / putnik ima pravo: zahtijevati da ih BRAVO preveze na željeno odredište bilo kojom drugom odgovarajućom vrstom prijevoza; zahtijevati da ih BRAVO preveze s prtljagom u razumnom vremenu do mjesta polaska i vrati im uplaćenu cijenu prijevoza; otkazati ugovor i zahtijevati povrat cijene prijevoza od BRAVO. BRAVO se obvezuje, da ukoliko kasni na daljnji prijevoz zbog kasnog dolaska prijevoza koji je organizirao BRAVO, a da takvo kašnjenje nisu uzrokovale vanjske nepredvidive okolnosti, nad kojima BRAVO nije imao nikakvog utjecaja i moći (oštećenje vozila i viša sila), niti zahtjevi KLIJENT / putnika za više zaustavljanja, vratiti KLIJENTU trošak izvršenog i daljnjeg prijevoza ili pružiti alternativni daljnji prijevoz o vlastitom trošku. BRAVO zadržava pravo na manje devijacije od oglašenih vremena odlaska, koji mogu biti rezultat čekanja na druge putnike, prometa i drugih nepredvidivih faktora.

Oštećenje vozila i viša sila – Članak 9.
u slučaju kvara na vozilu, BRAVO se obvezuje omogućiti alternativni prijevoz. Ako se zamjensko vozilo ne može pružiti u roku od 3 sata od nastanka kvara uslijed defekta, BRAVO će u potpunosti refundirati KLIJENTU trošak prijevoza / usluge. KLIJENT, u slučaju kvara, neće imati pravo povrata bilo kakvih drugih navedenih troškova ili dobiti neku kompenzaciju. U slučaju otkazivanja usluga zbog više sile (zastoj u prometu, loše vrijeme itd.) i trenutni nastavak putovanja nije moguć, BRAVO neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, niti će vraćati sredstva uplaćena za prijevoz.

Sigurnost i zabrane vezane uz ponašanje putnika u vozilu – Članak 10.
Sva vozila koja se koriste za BRAVO usluge licencirana su za prijevoz putnika, propisano su osigurana i provjerena i u skladu su sa zakonima Republike Hrvatske. Osiguranje od nezgode za KLIJENTE / putnike uključeno je u cijenu prijevoza. Dodatne dužnosti vozača vozila predstavljaju obvezu ponašanja u skladu s principima ekonomije, kako u odnosu prema vozilu tako i prema putnicima. U slučaju opasnog ponašanja putnika, gdje bi takvo ponašanje moglo uzrokovati tjelesne ozlijede njima samima ili drugima, vozač mora odmah zaustaviti vožnju i zaštititi sigurnost drugih putnika i vozila prije nastavka putovanja. Putnik u vozilu ne smije otvarati vrata vozila u vožnji, bacati predmete unutar vozila ili izvan vozila, opstruirati druge putnike pri ukrcaju i iskrcaju, pušiti, uništavati ili bacati opremu ili zagađivati vozilo. Putnik je odgovoran i mora platiti kompenzaciju u skladu sa zakonom ili štetu uzrokovanu kršenjem ove zabrane. Nije dopušteno u vozilo unositi opasne predmete, naročito vatreno oružje, eksploziv, zapaljiva ili korozivna sredstva i predmete, koji mogu ometati putnike ili uzrokovati ozlijede putnicima ili štetu imovine i stvari.

Isključivanje putnika iz prijevoza – Članak 11.
Prijevoznik nije obvezan prihvatiti osobe za koje zbog njihovog ponašanja mogu razumno pretpostaviti da će spriječiti prijevoznika od ispunjavanja svojih obveza prema drugim putnicima. PRIJEVOZNIK može isključiti putnika iz vozila, ako isti ometa druge putnike svojim ponašanjem ili koji se ne ponaša u skladu s pravilima o javnom redu i miru, bez povrata naknade za prijevoz. Vozač će spriječiti ulazak u vozilo osobi, ili će ukloniti iz vozila osobu koja je nasilna, neugodna prema drugim putnicima i koja predstavlja opasnost za vožnju ili opasnost za druge putnike svojim ponašanjem, ili koja želi unijeti neprikladnu prtljagu ili druge opasne supstance u vozilo.

Prtljaga – Članak 12.
KLIJENT / putnik ima pravo na tri komada prtljage ukupne težine do 35 kg. Dodatna prtljaga ili posebna prtljaga specijalnih dimenzija, kao što su na primjer glazbeni instrumenti, sportska oprema, bicikli, skijaška oprema, oprema za surfanje i slično moguća je uz prethodni dogovor / rezervaciju i dodatno plaćanje. Nije dopušteno unositi i prevoziti bilo kakve opasne tvari, kao što su radioaktivni materijali, eksplozivi, zapaljive tekućine, plinski cilindri s butanom ili propanom, oružje, noževe, otrove, korozivne supstance, kiseline, magnete, infektivne materijale: viruse i bakterije, droge i slično u vozilo. Vozač i BRAVO neće biti odgovorni za osobne stvarni koje se izgube ili zaborave u vozilu.

Profesionalna tajnost – Članak 13.
BRAVO će sve podatke i informacije sadržane u ugovoru ili vezane uz provođenje ugovora smatrati poslovnom tajnom. Ova odredba ne odnosi se na informacije koje se moraju, na temelju postojećih zakona, pružiti ovlaštenim osobama.

Zaštita privatnih podataka – Članak 14.
KLIJENT ovlašćuje BRAVO i dopušta da se njihovi osobni podaci prikupljaju, skladište, obrađuju, koriste i prenose vezano uz BRAVO poslovanje. BRAVO je suglasan da će štititi sve privatne podatke UGOVORNIH TIJELA / putnika u skladu s primjenjivim zakonima vezanim uz zaštitu privatnih podataka.

Pritužbe KLIJENATA / putnika – Članak 15.
KLIJENT / putnik ima pravo na pritužbu po pitanju kvalitete i metode izvršavanja usluge prijevoza. KLIJENT / putnik će podnijeti pritužbu na adresu tvrtke u roku od 15 dana od izvršene usluge prijevoza. BRAVO će odgovoriti na zahtjev putnika u roku od 15 dana od primitka istog.

Konačne odredbe – Članak 16.
Stranke će se truditi da sve nesuglasice riješe uzajamnim dogovorom. Ako to neće biti moguće, stranke ovim putem utvrđuju da će u slučaju spora nadležni sud u Zagrebu predsjedavati nad sporom. U slučaju spora, propisana je hrvatska verzija odredbi i uslova.
Bravo putovanja d.o.o.    |    Zrinjevac 14, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4855 054    |    telefaks + 385 1 4855 053